Η γρήγορη ανάπτυξη των μύλων σφαιρών στην Κίνα

July 21, 2023

    Με τη γρήγορη ανάπτυξη της μηχανικής επιστήμης σήμερα, περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες πτυχές στην ανάπτυξη των μύλων σφαιρών.

1) στη σημερινή κοινωνία, η αποδοτικότητα ενεργειακής χρησιμοποίησης και η προστασία του περιβάλλοντος εκτιμούνται όλο και περισσότερο. Επομένως, η ανάπτυξη των νέων μύλων σφαιρών πρέπει να στραφεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καλύπτοντας τις απαιτήσεις διαδικασίας, και ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

2) σύροντας και απορροφώντας προηγμένες ξένες τεχνολογίες, πρέπει να εστιάσουμε ενεργά να καινοτομήσουμε και σθεναρά να αναπτύξουμε την τεχνολογία μύλων σφαιρών της Κίνας.

3) ερευνητική επένδυση αύξησης στις σχετικές πειθαρχίες όπως η επιστήμη υλικών, η μηχανική κατασκευή, και η επιστήμη οσμηρών μετάλλων, για να προωθήσει την έρευνα και την ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών των μύλων σφαιρών στην Κίνα.

4) ενισχύστε την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας των μύλων σφαιρών και των σχετικών τεχνολογιών, και δημιουργήστε τα κινεζικά ανεξάρτητα εμπορικά σήματα μύλων σφαιρών.